فول آرشیو محسن چاوشی تمام اشعاری که محسن چاوشی از ابتدا خوانــدهـ است را در این وبلاگ میتـــونید بخــوانید باتمام مشخصات و لینک آهنگ ... لذت ببـــرید ... : ) و همچنین اخـــبار مهمـ دلیل ایجاد این وبلاگ : چون تمام اشعار محسن چاوشی رو نمیتونید تو یدونه سایت یا انجمن پیدا کنیـــد ... تولد وبلاگ : 1391/11/01 http://miladmooboland.mihanblog.com 2019-09-11T08:18:34+01:00 text/html 2016-04-21T11:06:20+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد دانلود آهنگ و موزیگ ویدئو آهنگ فوق العاده خداحافظی تلخ http://miladmooboland.mihanblog.com/post/570 <div align="center"><a href="http://shahrzadseries.com/media/2016/04/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-copy.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://shahrzadseries.com/media/2016/04/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-copy.jpg" alt="" height="378" hspace="0" vspace="0" width="381" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="6"><a href="http://asiatech.shahrzadseries.com/23sha/Khodahafezi%20Talkh.mp3" target="_blank" title="">دانلــــــــــــــــــــــــــود آهنگ خداحافظی تلخ</a><br><br><a href="http://halalitnow.com/triler/KHODA%20HAFEZI%20TALKH2.mp4" target="_blank" title="">دانلـــــــــــــــــــود موزیک ویدئو خداحافظی تلخ</a><br><br></font></b></font><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 18px; line-height: 27px;">متن ترانه :</span></span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست</b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">هر کسی در دل من جای خودش را دارد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">جانشین تو در این سینه خداوند نشد</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندن</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">تا فراموش شود یادت تو , هرچند نشد </span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">من دهان باز نکردم که نرنجی از من&nbsp;</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>مثل زخمی که لبش باز به لبخند نشد</b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست</span></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b> </b></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>گاه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست</b></font></p><br></div> text/html 2016-04-21T11:04:35+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد مقاله ای بسیار زیبا چرا محسن چاوشی کنسرت نمیگذارد؟ http://miladmooboland.mihanblog.com/post/569 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="6">چرا <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> <font color="#FF0000">کنسرت</font> نمی گذارد ؟!<br><br>حتما بخوانیــــد<br><br><font color="#FF0000">حرف دل هوادارن<br><br><a href="http://www.farsmusic.com/content/5963" target="_blank" title="">کلیــــــــــــــــــــــــــک کنید</a><br></font></font></b></font></div> text/html 2016-04-21T11:02:12+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد آخرین مصاحبه محسن چاوشی 1395 http://miladmooboland.mihanblog.com/post/568 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><b>فوق العادس حتما بخوانیـــد<br><br><a href="http://www.musicema.com/node/271343#close-modal" target="_blank" title="">کلیـــــــــــــک کنید</a><br><br>آخرین مصاحبه محسن چاوشی 1395<br> </b></font></div> text/html 2016-04-21T11:00:03+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد کدهای ایرانسل و همراه اول قدیمی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/567 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><b>در اینجا میتوانید ببینید<br><br><a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/hamraheavval" target="_blank" title="">همراه اول</a><br><br><a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/pishvaz_irancell" target="_blank" title="">ایرانسل</a><br><br>از این پس<font color="#FF0000"> کد ها </font>را از <font color="#FF0000">موضوع</font> " کدهای آهنگ پیواز و آوای انتظار وبلاگ" مشاهده کنید.<br></b></font></div><font face="Mihan-Koodak" size="6"><b> </b></font> text/html 2016-04-21T10:42:38+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد جدیدترین کدهای آهنگ پیشواز و آوای انتظار محسن چاوشی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/566 <div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">کد آوای انتظار آهنگ <span style="color: rgb(239, 0, 27);">ماه پیشونی</span> برای <span style="color: rgb(239, 0, 27);">همراه اولی ها</span> رسید .</span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">&nbsp;</font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 40, 146);">82159 </span></span></span></span></span></span></span></span><span style="color: rgb(0, 40, 146);">میون این همه سرگردونی دل من ...</span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="color: rgb(0, 40, 146);">&nbsp;</span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 40, 146);"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">82160 خنده هامو با تو از نو ساختم ...</span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="color: rgb(0, 40, 146);">&nbsp;</span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 40, 146);"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">82161 ای گل بهارم ...<br><br></span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font><hr><br><br><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">کدهای<span style="color: rgb(239, 0, 27);"> پیشواز</span> آهنگ (<span style="color: rgb(239, 0, 27);"> خداحافظی تلخ</span> ) رسید</span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">&nbsp;</font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">2212680 </span></span></span></span></span></span></span></span>به خداحافظی تلخ تو سوگند که...</span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">&nbsp;</font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">2212681 </span></span></span></span></span></span></span></span>با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر...</span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">&nbsp;</font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">2212682 </span></span></span></span></span></span></span></span>خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند تا...<br> </span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">&nbsp; </font></b></font><br><hr><br><br><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">کدهای<span style="color: rgb(239, 0, 27);"> آوای انتظار</span> آهنگ (<span style="color: rgb(239, 0, 27);"> خداحافظی تلخ</span> )</span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">&nbsp;</font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">برای همراه اولی ها رسید</span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">&nbsp;</font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 40, 146);">82200 </span></span></span></span></span></span></span></span><span style="color: rgb(0, 40, 146);">به خداحافظی تلخ تو سوگند که...</span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="color: rgb(0, 40, 146);"></span> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="color: rgb(0, 40, 146);">&nbsp;</span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="color: rgb(0, 40, 146);"></span> </font></b></font><div title="" align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 40, 146);"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;">82201 </span></span></span></span></span></span></span></span>با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر...<br><br><br></span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(0, 40, 146);"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"></span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font> text/html 2016-04-21T10:39:03+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد عکسهای جدید محسن چاوشی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/565 <div align="center"><a href="http://chavoshi-dl.ir/uploads/posts/1459609322_421823781_48784.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://chavoshi-dl.ir/uploads/posts/1459609322_421823781_48784.jpg" alt="" height="243" hspace="0" vspace="0" width="245" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8245732868/8875755.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8245732868/8875755.jpg" alt="" height="271" hspace="0" vspace="0" width="143" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8245732918/5574.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8245732918/5574.jpg" alt="" height="296" hspace="0" vspace="0" width="303" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8246966892/4242.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8246966892/4242.jpg" alt="" height="506" hspace="0" vspace="0" width="275" align="absmiddle" border="0"></a><br></div> text/html 2016-04-21T10:34:35+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد محسن چاوشی و برنامه جدید رضا رشیدپور + کلیپ ها http://miladmooboland.mihanblog.com/post/564 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b><font color="#FF0000">رضا رشیدپور</font> در برنامه جدید خود<br>&nbsp;رسما از <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> دعوت کرد.<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8245109200/50252.JPG" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s6.picofile.com/d/a9714771-db73-4e71-8ef6-0129d9fdcbe9/%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C.mp4" target="_blank" title="">دانلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود</a><br><br></b></font><hr><br><br><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> و آهنگ <font color="#FF0000">برقص آ</font> در فرخوان برنامه <font color="#FF0000">رضا رشیدپور</font> اول شد و مشخص شد ک در <font color="#FF0000">نوروز 95 </font>مردم بیشتر آهنگ برقص آ را گوش میدادند.<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8245560376/1258.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s6.picofile.com/d/084ea373-979e-47fb-8fc5-93641d501b45/%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D9%81%D8%B1.mp4" target="_blank" title="">دانلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود</a><br></b></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b></b></font></div> text/html 2016-04-21T10:26:53+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد تعریف و تمجید های مختلف و فراوان از محسن چاوشی + کلیپ ها http://miladmooboland.mihanblog.com/post/563 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">تعریف و تمجید از <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font><br>&nbsp;در اخبار 20 و 30 شبکه دو<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8243988934/20_30_tamjid_Az_Chavoshi_mp4_thumbs_2016_03_19_00_16_32_.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s7.picofile.com/d/6c805ea0-5056-47cf-8a48-b89a701620c7/20_30_tamjid_Az_Chavoshi.mp4" target="_blank" title="">دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلود</a><br><br></font></b></font><hr><br><br><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">تعریف و تمجید <font color="#FF0000">رضوی</font> سرمایه گذار<br>&nbsp;<font color="#FF0000">شهرزاد</font> از <font color="#FF0000">محسن چاوشی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/12/29/13941229000164_PhotoA.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941229000210" target="_blank" title="">دانلــــــــــــــــــــود</a><br><br></font></font></b></font><hr><br><font face="Mihan-IransansBold" size="5">تعریف تمجید <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> <br>توسط <font color="#FF0000">بابک جهانبخش</font> و <font color="#FF0000">بابک صحرایی<br><br><img src="http://chavoshi-dl.ir/uploads/posts/1460477413_55.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s6.picofile.com/d/3b37fac7-51a0-432e-aa32-7b93527ffc4d/Tahsin_Chavoshi_tavasote_babak_Jahanbakhsh.mp4" target="_blank" title="">دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلود</a><br><br></font></font><hr><br><br><font color="#FF0000"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">تشکر امیر علی نبویان از محسن چاوشی و هوادارانش<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8246966926/Screenshot_2016_04_13_00_47_33.jpeg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8246966926/Screenshot_2016_04_13_00_47_33.jpeg" alt="" height="409" hspace="0" vspace="0" width="196" align="absmiddle" border="0"></a><br><br></font></font></font><hr><br><br><font color="#FF0000"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">تعریف و تمجید همای از محسن چاوشی<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8247066776/535.JPG" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s6.picofile.com/d/5236eac9-effa-4c80-be61-35def91517c1/Tamjd_Homay_Va_Ferasati_az_Chavoshi_www_chavoshi_dl_ir_.mp4" target="_blank" title="">دانلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود</a><br></font></font></font><font color="#FF0000"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"></font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><font color="#FF0000"></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><font color="#FF0000"></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"></font></b></font></div> text/html 2016-04-21T10:23:14+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد لباهنگ خندوانه و حضور پر شور و پر افتخار محسن چاوشی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/562 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">اولین بخش لباهنگ <font color="#FF0000">امیر علی نبویان </font><br>که آهنگ <font color="#33CC00">غیر معمولی</font> <font color="#FF0000">محسن چاوشی </font>را لب زد.و به مرحله بعد صعود کرد.<br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8243814018/Khandevaneh_Labahang_Chavoshi_www_chavoshi_dl_ir_mp4_thumbs_2016_03_17_18_31_26_.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s7.picofile.com/d/effa344c-8ba7-43ab-a5cf-eb0b5d56e03d/Khandevaneh_Labahang_Chavoshi_www_chavoshi_dl_ir_.mp4" target="_blank" title="">دانــــــــــــــــــــــــــــــــلُـــــود</a><br></font></b></font><hr><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">بخش دوم لباهنگ <font color="#FF0000">امیرعلی نبویان </font>که آهنگ <font color="#FF0000">واسه آبروی مردمت بجنگ</font> را با همکاری <font color="#FF0000">احسان کرمی</font> لب زد و باز هم به مرحله بعد صعود کرد.<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8244969700/Khandevane_Labahang_Chavoshi.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s6.picofile.com/d/812fdf99-aaea-4974-9a4e-b1dae6e8a839/Khandevane_Labahang_Chavoshi_Farzad_Farzin.mp4" target="_blank" title="">دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلود</a><br><br></font></b></font><hr><br><br><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold"><b>بخش <font color="#FF0000">فینال </font>که هم <font color="#FF0000">امیر علی نبویان </font>و هم <font color="#FF0000">اشکان خطیبی</font> آهنگهایی از <font color="#FF0000">محسن چاوشی </font>خواندند.و <font color="#FF0000">امیر علی نبویان</font> که در همه مراحل آهنگهای <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> را خواند و در <font color="#FF0000">فینال و کل مسابقه اول</font> شد.<br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8246312350/Labahane_Chavoshi_by_Nabavian_www_chavoshi_dl_ir_mp4_thumbs_2016_04_08_01_56_07_.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s7.picofile.com/d/2f62447a-dbc7-4d48-b5c8-cb1093405ba4/Labahane_Chavoshi_by_Nabavian_www_chavoshi_dl_ir_.mp4" target="_blank" title="">دانلــــــــــــــــــــــــــــــــــــود</a><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8246312334/Labahane_Chavoshi_by_Ashkan_Khatibi_mp4_thumbs_2016_04_08_01_56_44_.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" align="absmiddle" border="0"><br><br><a href="http://s7.picofile.com/d/f1926d76-b37d-46e6-a775-1b53a26b7c13/Labahane_Chavoshi_by_Ashkan_Khatibi.mp4" target="_blank" title="">دانلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود</a><br></b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"></font></b></font></div> text/html 2016-04-21T10:00:30+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد 8 پست آخر محسن چاوشی در اینستاگرام http://miladmooboland.mihanblog.com/post/561 <div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8248123284/photo_2016_04_21_14_43_45.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8248123284/photo_2016_04_21_14_43_45.jpg" alt="" height="387" hspace="0" vspace="0" width="218" align="absmiddle" border="0"></a></div><br><hr><br><br><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8248123350/photo_2016_04_21_14_43_59.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8248123350/photo_2016_04_21_14_43_59.jpg" alt="" height="381" hspace="0" vspace="0" width="215" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8248123400/photo_2016_04_21_14_44_04.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8248123400/photo_2016_04_21_14_44_04.jpg" alt="" height="379" hspace="0" vspace="0" width="214" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8248123442/photo_2016_04_21_14_44_10.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8248123442/photo_2016_04_21_14_44_10.jpg" alt="" height="401" hspace="0" vspace="0" width="227" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8248123492/photo_2016_04_21_14_44_14.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8248123492/photo_2016_04_21_14_44_14.jpg" alt="" height="380" hspace="0" vspace="0" width="215" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8248123568/photo_2016_04_21_14_44_18.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8248123568/photo_2016_04_21_14_44_18.jpg" alt="" height="390" hspace="0" vspace="0" width="221" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8248123618/photo_2016_04_21_14_44_23.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8248123618/photo_2016_04_21_14_44_23.jpg" alt="" height="349" hspace="0" vspace="0" width="197" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><hr><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8248123668/photo_2016_04_21_14_44_27.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8248123668/photo_2016_04_21_14_44_27.jpg" alt="" height="382" hspace="0" vspace="0" width="216" align="absmiddle" border="0"></a><br><br><br></div> text/html 2016-03-16T07:02:14+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد مهم ترین نظرسنجی سال 1394 http://miladmooboland.mihanblog.com/post/560 <div align="center"><b><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="5">نظرسنجی مهم و جدید<br></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4">سایت معتبر موسیقی ما</font><br><br><font face="Mihan-Koodak" color="#009900" size="5">سوال : مهمترین اتفاق موسیقی سال 1394؟</font><font face="Mihan-Koodak" color="#009900" size="5"><br></font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4">به<font color="#FF0000"> لینک زیر</font> رفته به گزینه " <font color="#FF0000">استقبال از ترانه های چاوشی در سریال شهرزاد</font>" رای بدهید.<br><br><font color="#FF0000" size="5">محسن چاوشی</font> انشالله باز هم برنده می شود به لطف حضور هواداران و طرفداران بی نظیرش<br><br><a href="http://www.musicema.com/node/269878" target="_blank" title="">لیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنک رای</a><br><br><font color="#FF0000">روی عکس کلیک کنید</font><br><br><a href="http://www.musicema.com/node/269878" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8243485184/part_19_34.jpg" alt="" align="absmiddle" height="179" hspace="0" border="0" vspace="0" width="310"></a><br></font></b></div> text/html 2016-03-16T06:48:58+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد عکس جدید + مصاحبه های جدید محسن چاوشی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/559 <div align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8243593126/1457965954_2422.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8243593126/1457965954_2422.jpg" alt="" align="absmiddle" height="301" hspace="0" border="0" vspace="0" width="309"></a><br><br><hr><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8243593400/4535323.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243593400/4535323.jpg" alt="" align="absmiddle" height="422" hspace="0" border="0" vspace="0" width="265"></a><br><br><hr><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8243593484/52344.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8243593484/52344.jpg" alt="" align="absmiddle" height="326" hspace="0" border="0" vspace="0" width="173"></a><br><br><hr><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8243593526/1457890726_421324634_160547.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243593526/1457890726_421324634_160547.jpg" alt="" align="absmiddle" height="613" hspace="0" border="0" vspace="0" width="198"></a><br><br><hr><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8243593550/1457801003_0111.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243593550/1457801003_0111.jpg" alt="" align="absmiddle" height="286" hspace="0" border="0" vspace="0" width="223"></a><br><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8243593592/123.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8243593592/123.jpg" alt="" align="absmiddle" height="205" hspace="0" border="0" vspace="0" width="266"></a><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8243593676/252.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243593676/252.jpg" alt="" align="absmiddle" height="163" hspace="0" border="0" vspace="0" width="255"></a><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8243593718/3355.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8243593718/3355.jpg" alt="" align="absmiddle" height="177" hspace="0" border="0" vspace="0" width="288"></a><br></div> text/html 2016-02-25T14:41:17+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد خداحافظی تلخ محسن چاوشی با شهرزاد http://miladmooboland.mihanblog.com/post/558 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b><font color="#FF0000">آخرین</font> آهنگ <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> برای سریال<font color="#FF0000"> شهرزاد</font><br><br><font color="#FF0000">خداحافظی تلخ</font> محسن چاوشی با شهرزاد<br><br>با <font color="#FF0000">داستان هزار و یک شب</font> شهرزاد<br><br>چقدر ذوق کردیم و کیف کردیم با <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font><br><br><img src="http://chavoshi-dl.ir/uploads/posts/1456347100_screenshot_2016-02-24-22-34-18.jpeg" alt="" align="absmiddle" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></b></font></div> text/html 2016-02-25T14:31:08+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد رکوردی بی نظیر از محسن چاوشی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/557 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>بهتر از این <font color="#FF0000">رکورد</font> داریم؟<br><br><font color="#FF0000">آمار</font> پخش شدن آهنگ <font color="#FF0000">کجایی</font><br>&nbsp;از <font color="#009900" size="6">محسن چاوشی</font> در <font color="#FF0000">رادیو جوان<br>12.000.000<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8240633092/photo_2016_02_17_20_12_59.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8240633092/photo_2016_02_17_20_12_59.jpg" alt="" align="absmiddle" height="356" hspace="0" border="0" vspace="0" width="356"></a><br></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b> </b></font> text/html 2016-02-16T06:16:30+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد آهنگ بسیار زیبای ماه پیشونی + کلیپ + کلی اخبار مهم و متنوع http://miladmooboland.mihanblog.com/post/556 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><b>آهنگ <font color="#FF0000">ماه پیشونی</font><br><br>آهنگساز , تنظیم : <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font><br><br>شاعر : <font color="#FF0000">محسن بوالحسنی<br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8239108600/1455550506_photo_2016_02_15_02_25_12.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8239108600/1455550506_photo_2016_02_15_02_25_12.jpg" alt="" align="absmiddle" height="296" hspace="0" border="0" vspace="0" width="296"></a><br><br><a href="http://dl.musicema.com/music/Artists/Mohsen%20Chavoshi/Mohsen%20Chavoshi%20-%20Mah%20Pishooni.mp3" target="_blank" title="">دانلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود کنید</a><br><br></font></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="5"><span style="font-size: 12pt;">متن شعر آهنگ</span></font> <br> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><span rel="16" class="masha_index masha_index16"></span><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;میون این همه سرگردونی، دل من گرفته ماه پیشونی</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="17" class="masha_index masha_index17"></span> بیا باز دوباره بی تابم کن، منو تو رنگ چشات خوابم کن</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="18" class="masha_index masha_index18"></span> نگو قصه آخرش مرگ منه، داره چشمات منو آتیش میزنه</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="19" class="masha_index masha_index19"></span> نگو از تلخی دنیا سیرم ، نگو میرم نگو که میمیرم</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="20" class="masha_index masha_index20"></span> ای گل بهارم دشت لاله زارم ، قلب داغدارم ، سنگ بی مزارم</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="21" class="masha_index masha_index21"></span> درد موندگارم روز ناگوارم، زخم بی شمارم ، زهر روزگارم</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="22" class="masha_index masha_index22"></span> خنده هامو با تو از نو ساختم، باز به حرفای تو دل می باختم</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="23" class="masha_index masha_index23"></span> میون این همه سرگردونی، اومدم تو قلب تو مهمونی</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="24" class="masha_index masha_index24"></span> بیستون قلبمو می کندم، شکل خنده هات شدم میخندم</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="25" class="masha_index masha_index25"></span> چشات از صد تا غزل بهتر شد، خنده هات غنچه ولی پرپر شد</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="26" class="masha_index masha_index26"></span> &nbsp; ای گل بهارم دشت لاله زارم، قلب داغدارم ، سنگ بی مزارم</font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><span rel="27" class="masha_index masha_index27"></span> درد موندگارم روز ناگوارم ، زخم بی شمارم ، زهر روزگارم</font><br><br><br></div><hr><br><br><br><font size="5"><font face="Mihan-Koodak"><b>نماهنگ آهنگ زیبای<font color="#FF0000"> ماه پیشونی<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8239108992/1455550439_untitled_5.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8239108992/1455550439_untitled_5.jpg" alt="" align="absmiddle" height="205" hspace="0" border="0" vspace="0" width="309"></a><br><br><a href="http://asiatech.shahrzadseries.com/dl/videos/Mah-Pishoni.mp4" target="_blank" title="">دانلود کنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــد</a><br><br>آنلاین مشاهده کنید<br><br>[http://www.aparat.com/v/9ScrD]<br><br></font></b></font></font><hr><br><br><font size="5"><font face="Mihan-Koodak"><b>قسمت <font color="#FF0000">هجدهم</font> سریال <font color="#FF0000">شهرزاد</font> منتشر شد<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8239109318/1455467553_img_.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8239109318/1455467553_img_.jpg" alt="" align="absmiddle" height="362" hspace="0" border="0" vspace="0" width="290"></a><br><br></b></font></font><hr><br><br><font size="5"><font face="Mihan-Koodak"><b>کد<font color="#FF0000"> آوای انتظار</font> آهنگ<font color="#FF0000"> افسار<br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8239109500/1455351397_222.jpg" alt="" align="absmiddle" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></b></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Koodak"><b><font color="#FF0000"><br><br></font></b></font></font><hr><br><font color="#FF0000"><font size="5"><font face="Mihan-Koodak"><b>3<font color="#000000"> پست آخر <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> در<font color="#FF0000"> اینستاگرام<br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8239111534/photo_2016_02_16_10_07_57.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8239111534/photo_2016_02_16_10_07_57.jpg" alt="" align="absmiddle" height="407" hspace="0" border="0" vspace="0" width="231"></a><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8239111542/photo_2016_02_16_10_07_51.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8239111542/photo_2016_02_16_10_07_51.jpg" alt="" align="absmiddle" height="404" hspace="0" border="0" vspace="0" width="229"></a><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8239111584/photo_2016_02_16_10_07_41.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8239111584/photo_2016_02_16_10_07_41.jpg" alt="" align="absmiddle" height="407" hspace="0" border="0" vspace="0" width="230"></a><br><br></font></font></b></font></font></font><hr><font color="#FF0000"><font size="5"><font face="Mihan-Koodak"><b><font color="#000000"><font color="#FF0000"><br><font color="#000000"><font color="#FF0000">محسن چاوشی </font>خبر داد</font><br><br><font color="#000000"><font color="#FF0000">تنها صفحه</font> رسمی محسن چاوشی در<font color="#FF0000"> اینستاگرام<br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8239112942/photo_2016_02_16_10_16_24.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8239112942/photo_2016_02_16_10_16_24.jpg" alt="" align="absmiddle" height="387" hspace="0" border="0" vspace="0" width="226"></a><br></font></font></font></font></b></font></font></font><font size="5"><font face="Mihan-Koodak"><b><font color="#FF0000"></font></b></font></font><font face="Mihan-Koodak" size="5"><b><font color="#FF0000"></font></b></font></div> text/html 2016-02-03T16:27:46+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد مصاحبه صوتی با شاعر آهنگ افسار + مصاحبه شاگرد استاد شجریان سینا سرلک http://miladmooboland.mihanblog.com/post/555 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">دانلود مصاحبه <font color="#FF0000">صوتی</font> با شاعر<font color="#FF0000"> افسار</font></font></b></font><br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8236706218/Afsar.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="356" hspace="0" vspace="0" width="356"><br><br><br><font size="5"><a href="http://s7.picofile.com/file/8236705984/Mosahebe_Shaere_Afsar.mp3.html" target="_blank" title="">دانلـــــــــــــــــود کنید</a><br><br></font><hr><br><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>مصاحبه با شاگرد <font color="#FF0000">استاد شجریان</font> , <font color="#FF0000">سینا سرلک</font> و گفته هایش از <font color="#FF0000">محسن چاوشی<br><br><a href="http://chehrenews.ir/news/27532" target="_blank" title="">از اینجا بخوانید</a><br></font></b></font><font size="5"></font></div> text/html 2016-02-03T16:19:01+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد جوابی کوبنده و قاطع به منتقدان شعر کجایی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/554 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">از اینجا <font color="#FF0000">پاسخی کوبنده</font> را <a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/chavoshi_sheer_kojaee" target="_blank" title="">بخوانیـــــــــــــد</a><br><br>شعر <font color="#FF0000">کجایی</font> کاملا ادبی و بر اساس <font color="#FF0000">آرایه های ادبی</font> گفته شده و بسیار هم زیبا سروده شده است.<br><br><a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/chavoshi_sheer_kojaee" target="_blank" title="">بخوانیـــــــــــــــــــــــد</a></font></b></font></div> text/html 2016-02-03T16:16:00+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد 2 پست آخر محسن چاوشی در اینستاگرام http://miladmooboland.mihanblog.com/post/553 <div align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8236875400/photo_2016_02_03_19_46_08.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8236875400/photo_2016_02_03_19_46_08.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="324" hspace="0" vspace="0" width="182"></a><br><br><hr><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8236875350/photo_2016_02_03_19_46_00.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8236875350/photo_2016_02_03_19_46_00.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="383" hspace="0" vspace="0" width="216"></a><br></div> text/html 2016-01-30T06:17:56+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد نامه تشکر سرمایه گذار شهرزاد به محسن چاوشی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/552 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><b>بدون شرح<br><br>واقعا که <font color="#33CC00">نامه </font>ی زیبایی بود<br><br>افتخار میکنیم به <font color="#FF0000">محسن چاوشی<br><br><a href="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/11/09/13941109000230_PhotoL.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/11/09/13941109000230_PhotoL.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="381" hspace="0" vspace="0" width="265"></a><br><br>از <a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/razavi_chavoshi" target="_blank" title="">اینجــــــــــــــــــــــــــا </a>بخوانید<br></font></b></font></div> text/html 2016-01-28T11:27:40+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد خبری مهم + مطلبی درباره مجوز شهرزاد + 10 آوای برتر همراه اول http://miladmooboland.mihanblog.com/post/551 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>آهنگ <font color="#FF0000">پریشانی</font> در آلبوم <font color="#FF0000">امیر بی گزند</font> می باشد نه در سریال<font color="#FF0000"> شهرزاد</font>.<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8235779218/photo_2016_01_28_14_56_47.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8235779218/photo_2016_01_28_14_56_47.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="137" hspace="0" vspace="0" width="275"></a><br><br></b></font><hr><br><br><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>مطلب <font color="#FF0000">مجوز</font> آهنگهای سریال <font color="#FF0000">شهرزاد</font> در روزنامه<br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8235779176/photo_2016_01_28_14_56_59.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8235779176/photo_2016_01_28_14_56_59.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="227" hspace="0" vspace="0" width="316"></a><br><br></b></font></font><hr><br><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#33CC00">10 آوای برتر همراه اول</font> از آهنگهای <font color="#FF0000" size="5">محسن چاوشی</font> در سریال <font color="#FF0000">شهرزاد<br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8235779068/091219.JPG" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8235779068/091219.JPG" alt="" align="absmiddle" border="0" height="222" hspace="0" vspace="0" width="120"></a><br></font></b></font></font><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font> text/html 2016-01-24T12:10:07+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد 5 پست آخر محسن چاوشی در اینستاگرام http://miladmooboland.mihanblog.com/post/550 <div align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235074150/photo_2016_01_24_15_45_57.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8235074150/photo_2016_01_24_15_45_57.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="345" hspace="0" vspace="0" width="194"></a><br><hr><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8235074134/photo_2016_01_24_15_46_04.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8235074134/photo_2016_01_24_15_46_04.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="323" hspace="0" vspace="0" width="182"></a><br><br><hr><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8235073326/photo_2016_01_24_15_46_15.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8235073326/photo_2016_01_24_15_46_15.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="352" hspace="0" vspace="0" width="198"></a><br><hr><br><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8235073250/photo_2016_01_24_15_46_10.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8235073250/photo_2016_01_24_15_46_10.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="338" hspace="0" vspace="0" width="191"></a><br><hr><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8235072734/photo_2016_01_24_15_45_48.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8235072734/photo_2016_01_24_15_45_48.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="336" hspace="0" vspace="0" width="189"></a><br><br></div> text/html 2016-01-24T12:04:06+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد پاسخ محسن چاوشی به ابهام مجوز آلبوم شهرزاد http://miladmooboland.mihanblog.com/post/549 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> به <font color="#009900">ابهام مجوز نداشتن</font><br>&nbsp;ترانه های <font color="#FF0000">شهرزاد</font> پاسخ داد و<br>&nbsp;دهن مخالفین تخریبگر را بست.<br><font color="#FF0000">تصویر مجوز</font> در لینک زیر<br><br><a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/shahrzad_javez_darad" target="_blank" title="">از اینجــــــــــــــــــــا بخوانــــید</a><br></font></b></font></div> text/html 2016-01-24T06:19:23+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد دامین یا آدرس جدید وبلاگ http://miladmooboland.mihanblog.com/post/548 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5">دوستان از این پس می توانید با این <font color="#006600">آدرس</font><font color="#FF0000"> نیز</font> وارد وبلاگ شوید<br>به دوستان خود اعلام کنید<br><br>www.mchavoshi.ir<br></font></b></font></div> text/html 2016-01-24T05:55:09+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد توهین و تهمت خسروی به طرفداران محسن جان چاوشی http://miladmooboland.mihanblog.com/post/546 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><font color="#FF0000">سکوت</font> بهترین پاسخ و کوبنده ترین پاسخ است<br>&nbsp;برای این توهین <font color="#663300" size="3">خسوری</font><br>&nbsp;به <font color="#FF0000">طرفداران پرشور محسن چاوشی<br><br><font color="#009900">این کلیپ را آنلاین ببینید و دانلود کنید</font><br><br>[http://www.aparat.com/v/TqIvk]<br></font></font></b></font></div> text/html 2016-01-24T05:49:53+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد تاثیر آهنگ کجایی در ورزش + حذف قربانی از شهرزاد+ عکس جدید http://miladmooboland.mihanblog.com/post/545 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8235008234/1453542263_8522.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><br><hr><br><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>حذف علیرضا قربانی از<font color="#FF0000"> آلبوم شهرزاد<br><br><a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/shahrzad_ghorbani" target="_blank" title="">از اینجــــآ بخوانیــــــــــــــــــــــــــــــد</a><br><br></font></b></font><hr><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8235008584/53432.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8235008584/53432.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="194" hspace="0" vspace="0" width="194"></a><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF0000"></font></b></font></div> text/html 2016-01-23T07:41:08+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد مصاحبه با شاعر گمشده ی افسار http://miladmooboland.mihanblog.com/post/544 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><b>با شاعر آهنگ افسار بیشتر آشنا شوید<br><br><font color="#FF0000">پریناز جهانگیر عصر</font><br><br><a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/parinaz_jahangir" target="_blank" title=""><img src="http://media.isna.ir/content/1453445656492_11.jpg/2" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><br><a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/parinaz_jahangir" target="_blank" title="">از اینجــــــــــــآ بخوانید</a><br></b></font></div> text/html 2016-01-23T07:37:56+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد دانلود آهنگ افسار ورژن جدید http://miladmooboland.mihanblog.com/post/543 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="4">دانلود آهنگ افسار با دکلمه مصطفی زمانی<br>&nbsp;( بازیگر نقش فرهاد در سریال شهرزاد )<br><br><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2016/01/Mohsen-Chavoshi-Ft-Mostafa-Zamani-Afsar.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://dvdplanet.ir/files/Musics/Mohsen_Chavoshi_Ft_Mostafa_Zamani_-_Afsar.mp3" target="_blank" title="">دانـــــــــــــــــــــــــــــلُــــــــــــــــود</a><br></font></b></font></div> text/html 2016-01-23T07:28:06+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد مجوز , ترانه های سریال شهرزاد http://miladmooboland.mihanblog.com/post/542 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="4">می گویند ترانه های <font color="#FF0000">سریال شهرزاد</font> مجوز ندارند!! خب مگر مهم است؟<br>!مگر <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> دوست داشتنی برای ارشاد و مجوز آهنگ درست میکند و میخواند . <br>مجوز آهنگ ها و ترانه های <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> استقبال گشتردهمردم از ترانه ها و خود <font color="#FF0000">محسن چاوشی</font> است.<br><br><a href="http://miladmooboland.mihanblog.com/extrapage/shahrzad_mojavez" target="_blank" title="">از اینجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بخوانید<br></a><br><br></font></b></font></div> text/html 2016-01-23T07:24:32+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد آوای انتظار آهنگ های شهرزاد http://miladmooboland.mihanblog.com/post/541 <div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8234841334/1453470075_4242.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><br><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8234841368/1453470104_rbt_1.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8234841368/1453470104_rbt_1.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="127" hspace="0" vspace="0" width="490"></a></div> text/html 2016-01-21T07:28:31+01:00 miladmooboland.mihanblog.com میلاد بشیری راد آلبوم شهرزاد http://miladmooboland.mihanblog.com/post/540 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"><font color="#FF0000">بهروز صفاریان</font> خبر داد :<br>&nbsp;در آخر سریال <font color="#FF0000">آلبوم شهرزاد</font> منتشر خواهد شد.<br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8234489592/1453216479_1010.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8234489592/1453216479_1010.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="389" hspace="0" vspace="0" width="252"></a><br></font></b></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="5"> </font></b></font>